Updates

Vorig jaar viel het op dat er weinig interactie was met u als deelnemer, daarom willen we u wat meer meenemen in de tuin en de werkmethodes. We zullen daarom elke twee weken een filmpje met de wekelijkse mail mee sturen. In dit filmpje nemen we jullie in een korte virtuele rondleiding, een korte update wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt op de tuin.

Verder zal er door het jaar heen meerder nieuwsbrieven verschijnen als deze, met nieuwtjes en weetje van wat er om en op de tuin afspeelt.

Daarnaast zal er in het loop van het seizoen ook filmpjes verschijnen met manier waarop we werken en waarom we dat doen. Naast de twee maandelijkse updates, een update met wat meer diepgang over de manier van werken en van mij als boer, de grond, de gewassen en verschillende functies die allemaal onderdeel maken van Yn’e Sinne Farm Familie.